สถิติการศึกษา

 

สถิติการศึกษาที่มีผู้เรียกใช้ประจำ

สถิติและข้อมูลพื้นฐาน

สถิติข้อมูลประชากร

      • พ.ศ. 2557

สถิติข้อมูลงบประมาณ

      • ปีงบประมาณ 2557

    

สถิติการศึกษาประจำปี

สถิติการศึกษาปี 2562

สถิติการศึกษาปี 2561

สถิติการศึกษาปี 2560

สถิติการศึกษาปี 2559

สถิติการศึกษาปี 2558

สถิติการศึกษาปี 2557

สถิติการศึกษาปี 2556

สถิติการศึกษาปี 2555

สถิติการศึกษาปี 2554

สถิติการศึกษาปี 2553

สถิติการศึกษาปี 2552


สภาพการศึกษาของไทย

ปีการศึกษา 2555 – 2556

ปีการศึกษา 2553 (จังหวัดนำร่อง)