สถิติการศึกษา

 

สถิติการศึกษาที่มีผู้เรียกใช้ประจำ

สถิติและข้อมูลพื้นฐาน

สถิติข้อมูลประชากร

สถิติข้อมูลงบประมาณ

สถิติการศึกษาประจำปี

สถิติการศึกษาปี 2562

สถิติการศึกษาปี 2561

สถิติการศึกษาปี 2560

สถิติการศึกษาปี 2559

สถิติการศึกษาปี 2558

สถิติการศึกษาปี 2557

สถิติการศึกษาปี 2556

สถิติการศึกษาปี 2555

สถิติการศึกษาปี 2554

สถิติการศึกษาปี 2553

สถิติการศึกษาปี 2552


สภาพการศึกษาของไทย

ปีการศึกษา 2555 – 2556

ปีการศึกษา 2553 (จังหวัดนำร่อง)