การประชุมหารือ เรื่อง การกำหนดรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) ของระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัติผู้เรียน และบุคลากรในสังกัด วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นาย ประสิทธิ์ เขียวศรี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภายในและภายนอก

 

1.9.1.63

2.9.1.63

3.9.1.63

4.9.1.63

5.9.1.63

6.9.1.63

7.9.1.63

8.9.1.63

 

 • 1.9.1.63
 • 10.9.1.63
 • 11.9.1.63
 • 12.9.1.63
 • 13.9.1.63
 • 14.9.1.63
 • 15.9.1.63
 • 16.9.1.63
 • 17.9.1.63
 • 18.9.1.63
 • 19.9.1.63
 • 2.9.1.63
 • 20.9.1.63
 • 21.9.1.63
 • 22.9.1.63
 • 23.9.1.63
 • 24.9.1.63
 • 25.9.1.63
 • 26.9.1.63
 • 27.9.1.63
 • 28.9.1.63
 • 29.9.1.63
 • 3.9.1.63
 • 30.9.1.63
 • 31.9.1.63
 • 32.9.1.63
 • 33.9.1.63
 • 34.9.1.63
 • 35.9.1.63
 • 4.9.1.63
 • 5.9.1.63
 • 6.9.1.63
 • 7.9.1.63
 • 8.9.1.63
 • 9.9.1.63

Simple Image Gallery Extended